Kraj raspada Jugoslavije

Pravna sigurnost je zakon!

Ova nerazumljiva rečenica je slogan visokog predstavnika Herr Schmidta kojim će nama, građanima BiH objasniti kako će nam izbrisati državu iz historije, ali za naše dobro i po zakonu.

Raspad Jugoslavije, do kojeg je došlo jer je svima u tvoj Jugoslaviji bilo dobro i jer ni za šta drugo nisu znali osim blagostanja, bratstva i jedinstva je doveo i do pitanja podjele imovine, koju su proleteri svojim znojem stekli. Oni stekli, mi krčmimo. Uvijek je bilo i bit će. Ali da neko drugi sa strane naše krčmi, to još nismo doživjeli.

Doduše, godišnje Srbija i Hrvatska ne plaćaju BiH preko 130 miliona eura za korištenje hidropotencijala. Ali bude svake godine par miliona donacija iz Srbije i nešto manje iz Hrvatske. Pa se odvedu najtalentovaniji u Beograd, Novi Sad, i Zagreb. Pa se odsele kompletne porodice. Neka, neka idu kada u BiH ionako ništa dobrog nema, a što ima treba izvući da ne propada. I to odvođenje nije loše, već je u interesu naroda u BiH da nema talente u BiH, već da ih ima negdje drugdje. Jer, ionako BiH nema sredstva da uloži u te talente. Bilo bi kada bi komšije i susjedi platili ovo što koriste, al’ dobro sad. Jest da malo vuče na janjičare, ali barem ne moraju mijenjati vjeru, dobro je.

Prvo smo se dogovorili o podjeli imovine.

A onda je Hrvatska odlučila da se sama sa sobom dogovori kako će koristiti našu imovinu u Hrvatskoj.

A onda su se Hrvatska, Srbija, i EU dogovorili da se završi ta priča o tom nestabilnom Balkanu. Isto kao što nas niko ništa nije pitao 1878 godine kada nas je na Berlinskom kongresu prodalo Osmansko carstvo Austrijancima, ni sada nas niko ništa ne pita. Jer što reče jedom Franjo Milošević ili Slobodan a Tuđ man, ne sjećam se koji od ove četvorice, u BiH će biti onako kako se Srbija i Hrvatska dogovore. Eh eto, dogovorili su se. Sav potencijal uz i oko Drine ide Srbiji – znači, istočna konekcija, hvala Dino Konjakoviću, Forto #nisamBošnjak, i Bećiroviću Apelantu. Hvala begu Izetu, Asimu, i za ono što je namijenjeno unucima. Hercegovina i Krajina ide Hrvatskoj. Već su dobro integrisani, a svako malo potvrdimo da nisu dio BiH, hvala Nikšić Livado za prebrzo reagovanje na poplave.

Kaže kepec jajasti, u narodu poznatiji kao Herr Šmit, da je pravna sigurnost zakon. Doduše, ovog zakona su siti svi povratnici svugdje, jer se posebno poštuju njihova prava zagaratovana zakonom. Mnogo se povratnici osjećaju sigurnim kada kažu u svojoj sredini u kojoj su manjina šta su po nacionalnosti, vjeri, i kojim jezikom govore. Siti su ga recimo i birači, jer bi oni da biraju i da se glasovi broje kako su birali, i da se igra onako kako smo se dogovorili a ne u pola igre da se mijenjaju pravila.

Ali kepec jajasti kaže da će sada biti drugačije i da teritorija nije teritorija, pardon da imovina nije teritorija. Ni livade nisu teritorije, ni šume ni jezera ni rijeke nisu teritorija, ni hoteli ni kasarne nisu teritorija jer teritorija na kojoj su napravljeni nije teritorija. Ja imam teoriju da nas handri Šmidtov prevodilac. Šta mu onda dođe teritorija Herr Šmidt? Ništa, ništa, odgovorit će. Kako se to na njemačkom kaže Bosna i Hercegovina? Da nije možda “teritorija”?

Komentariši